My background

Mit navn er Troels Møller Christensen. Jeg er 47 år og er først og fremmest stolt familiefar – gift med Mette på 41 år og far til tvillinger (en dreng og en pige på 9 år).

Coaching inspirerer mig og giver energi

Coaching er helt klart en inspiration for mig; noget jeg elsker at arbejde med – og som jeg ved, jeg kommer til at arbejde med resten af mit arbejdsliv – fordi det er fantastisk at opleve det stemningsskifte, der ofte sker i den sunde retning for dem, jeg coacher; den udvikling, de mennesker, jeg coacher, gennemgår, og de resultater, de opnår – resultater forstået som udbyttet af det, vi hver især ønsker at udvikle/opnå – hvadenten det handler om personlig udvikling, relationer, karriere, økonomi eller noget helt femte.

 

Relevante uddannelser og certificeringer:

 • Marts 2021: Uddannet coach fra Sofia Manning – ACTP-akkrediteret (Accredited Coach Training Program) af IFC, der har det højest rangerede internationale akkrediteringssystem
 • 2020: Deltager på Masterclass i personlig udvikling v. Anders Hansen
 • 2017: Enkeltfagsuddannet (del af Masteruddannelse, AU) i Vidensbaseret Ledelse
 • 2016: Certificeret i People Tools tilbagemeldingsværktøj (har mere end 60 tilbagemeldingssamtaler – i form af udviklingssamtaler og rekrutteringssamtaler)
 • 2012: Uddannet Master i Lærerprocesser, Forandringsledelse og Psykisk Arbejdsmiljø, AAU

 

Relevante joberfaringer

 • Tilbagemelder, People Tools Personprofil – udviklingssamtaler og rekruttering
 • Ledelses- og organisationskonsulent, UCN act2learn – underviser på Diplomuddannelsen i Ledelse og konsulent inden for skoleledelse
 • Uddannelsesleder i privat fond
 • Skoleleder og viceskoleleder i årene omkring skolereform, 2013
 • Musiker i band, duo og trio
 • Lærer på efterskole og i folkeskolen