Møller
Christensen
Coaching

English version soon! Hjertelig velkommen til Møller Christensen Coaching. Jeg tilbyder personlig og professionel Ledelsescoaching-/sparring,Teamcoaching og Personprofilering/Kandidatsamtaler v. Rekruttering via. fysisk fremmøde eller online (Zoom, Google Duo m.fl.) - mail: kontakt@moellerchristensencoaching.com Tlf. 30 11 39 66. Fysisk fremmøde i Aalborg C eller hos dig/jer (fx virksomhed/arbejdsplads). Du kan se mere ved at scrolle ned her på forsiden - samt i menuen øverst til højre.

“…Coaching kan gøre en verden til forskel i dit personlige liv, for din karriere, for dit parforhold og i dine relationer. Coaching er en vej til at skabe nye muligheder og en metode, der kan hjælpe mennesker i mål med deres drømme…”  (Sofia Manning)

“…Everyone needs a coach – whether we are CEO, leader, teacher, basketball player or bridge player, we alle need people to help us reach our goals and give us feedback…” (Bill Gates, founder of Microsoft)

Støtte til personlig udvikling

Der findes en lang række grunde til at opsøge en coach, hvad enten der er tale om

 • Individuel Ledelsescoaching
 • Teamcoaching
 • Life Coaching

De to former for coaching har til fælles, at de har fokus på mennesker og menneskers udvikling – individuelt eller i samspil med andre.

Her kan coaching være en endog meget vigtig og meget givtig vej til den udvikling, du ønsker at opnå. Det kan være mindre, større eller måske ligefrem store mål, hvor coaching kan hjælpe til at fokusere dine tanker, følelser og adfærd / handlinger i retning af det som du ønsker at udvikle / opnå. Det er vigtigt for mig som coach, at du bliver støttet i at holde fokus på det, du gerne vil opnå – snarere end det, du ikke ønsker. Således har jeg indirekte antydet, at vi – næsten uanset, hvad du ønsker at udvikle / opnå – vil komme tæt på dine adfærds-/ handlemønstre, din “programmering”; dvs. den måde, hvorpå du ser dig selv og dine muligheder i verden – og den måde, hvorpå du ser andre mennesker og deres muligheder i verden.

 

Coaching som motivation til øget præstation

Coaching kan støtte og motivere til øget præstation. Måske ønsker du at udvikle dig som sportsudøver, leder (ledelsesteam), medarbejder (medarbejderteam), som vejleder, underviser, mentor, feed-backer eller lignende – her er coaching ofte en afgørende faktor i forhold til, hvor langt du når.

Potentialer / muligheder og faldgruber / forhindringer

Jeg har i min coaching fokus på dine potentialer og muligheder – men vi kigger (sammen) også nærmere på de mange (og nogle gange udspekulerede og kreative) måder, hvorpå vi som mennesker kan stå i vejen for os selv uden, at vi har opdaget det – således de kan komme frem i lyset og enten overvindes eller blive accepteret som en forhindring.

Handling eller accept

Et vigtigt formål med – eller udbytte af – coaching er, at du støttes til en afklaring af, hvorvidt og hvordan du kan handle (anderledes) i retning af det, du ønsker at opnå/udvikle – eller til en accept af, at du ikke skal handle på det (lige nu). Erfaringen er, at det ofte vil være en forløsning/lettelse at opnå den afklaring – og ikke blive stående mellem to “stole”.

Hvad kan du forvente af mig som din coach?

Du kan forvente følgende:

 • En tryg, imødekommende atmosfære – hvor du både vil blive støttet og udfordret
 • Situationsfornemmelse, dyb menneskelig forståelse, nærvær og professionalisme
 • Ligeværdige samtaler baseret på spørgsmål og feed-back – og som sigter mod at fokusere tanker, handling, følelser og adfærd på en målrettet og progressiv måde
 • At du har tid og ro til at tænke tanker “færdige” – og reflektere sammen med en “udenforstående” – noget, som kan være ganske udfordrende at skabe i en tid med mange muligheder for sanseindtryk
 • At jeg har fokus på, at støtte, motivere og udfordre dig i det, du ønsker at opnå
 • At jeg har fokus på primært din nutid og fremtid (i mindre grad fortid; kun i det omfang, det giver mening at inddrage elementer/mønstre fra den)
 • At jeg anerkender læreprocesser/udviklingsprocesser som fantastiske, men også udfordrende, krævende – til tider anstrengende
 • At jeg ikke er en “faglig rådgiver” – men altovervejende en, der stiller spørgsmål til det DU ønsker at udvikle/opnå – således du kan handle (eller acceptere ikke at handle) på det du ønsker
 • Fuld fortrolighed (også i forhold til dine data/GDPR)

 

Hvad forventer jeg af dig?

 • At du er ude på noget godt for dig selv – du har noget, du ønsker at udvikle, opnå eller måske afklare
 • Du er nysgerrig på dig selv – og dine udviklingsmuligheder – og har mod til at reflektere åbent og ærligt omkring det
 • Du er parat til at gøre en indsats for at lykkes med det, du ønsker – også når det kræver vedholdenhed, gentagelse og fokus – og måske lidt hjemmearbejde mellem sessionerne

Individuel ledelsescoaching

Individuel ledelsescoaching har fokus på dig som leder og menneske – og har til formål at understøtte, at du konstant sikrer den balance som du og din arbejdsplads ønsker og har brug for – for at du lykkes med opgaven og som den person, du ønsker at være. Indenfor den ramme er jeg sikker på, at du oplever noget som du gerne vil udvikle eller opnå for virksomheden og/eller dig selv i lederjobbet.

Det er det, vi vil have fokus på i individuel ledelsescoaching. Vi kan aftale sessioner ad hoc eller du kan tilknytte mig mere fast som din coach – som du kan invitere ind løbende.

 

Dilemmaer og paradokser i dit lederjob

I lederjobbets mange facetter – som udspiller sig i et samfund, der konstant forandres og udvikles – er det oplagt, at du ind imellem oplever dilemmaer og paradokser i dit ledelsesjob. Derfor kan du være udfordret af at finde en passende balance i mellem

 • effektiv opgaveløsning og høj grad af trivsel
 • visioner, udvikling, forandring og stabilitet, implementering og forankring
 • den professionelle opgave, du har – og det menneske, du er og dem, du arbejder sammen med
 • virksomhedens værdier og dine egne og medarbejdernes

Her er individuel ledelses-coaching et ofte værdiskabende og effektfuldt værktøj, uanset om du ønsker udvikling af mere “bløde” emner såsom:

 • Kommunikation
 • Samarbejde
 • Balance i livet (arbejde og privat)
 • Trivsel

…eller de mere “tunge” og omfattende, som fx:

 • Målsætninger
 • Strategi
 • Organisering/Organisation
 • Kultur – herunder ikke mindst: Værdier

Individuel Ledelsescoaching kan bidrage til øget ejerskab (i forhold til bl.a. virksomhedens/arbejdspladsens mål, strategi, værdier), meningsskabelse, motivation, afklarethed, dømmekraft, beslutningskraft og bidrage til både mere effektivitet og større arbejdsglæde. Fx oplever vi ofte at ledere og medarbejdere er blevet mere afklaret i forhold til mere personlige grunde til at støtte op om virksomheden/arbejdspladsen.

Priser Individuelle sessioner (Bemærk: 1. session er altid 2 timer):

60 min. 1000kr. ex. moms

90 min. 1450kr. ex. moms

120 min 1900kr. ex. moms

Teamcoaching                  

I teamcoaching stiller vi skarpt på teamet (eller gruppen) og teamets mål. Hvad er det I virkelig gerne vil opnå/udvikle/afklare/blive klogere på i/med jeres teams?

Teamet (eller gruppen) kan være et ledelsesteam, et medarbejderteam, et professionelt sports-/idrætsteam, et foreningsteam eller noget helt femte.

Fundamentet for vores teamcoaching er følgende 6 trin, som vi guider jer trygt og sikkert igennem – i første omgang på én dag (6 timer):

1. Mål: Teamets FÆLLES mål og ambitioner – som inspirerer / motiverer! Vi gør målet helt konkret, sikrer at det er inden for egenkontrol (dvs. noget vi rent faktisk har indflydelse på / gøre “noget” ved), at målet er positivt (dvs. noget vi GERNE vil have til at ske), sætter deadline med mere.

2. Forhindringer: Teamets forhindringer – hvad står i vejen for at teamet kan komme i mål med det ønskede? Vi brainstormer, uddyber og prioriterer forhindringerne

3. Motivation: Temaets motivation. Herunder bl.a.: Hvad vil det koste at holde fast i forhindringerne og ikke nå i mål? Hvad vil det give at overvinde forhindringerne og nå i mål?

4. Mønsterbrud: Processen mod mønsterbrud er påbegyndt i trinene 1-3. Formål: At teamet bliver bevidste om valg, muligheder, ressourcer – en ny sandhed/virkelighed for teamet.

5. Nye alternativer: Plan for hvordan teamet kan omsætte og forankre nye alternativer – herunder bl.a. plan for: Hvilke nye alternativer vil vi handle på? Fysisk handling, mentalt fokus, momentum.

6. Afslutning, commitment og udbytte af dagens teamcoaching. Vi tilstræber, at teamet går derfra i en “god tilstand”, føler sig motiveret og klar til handling. Teamcoaching kan fint stå alene, men der kan være megen vigtig og interessant viden at hente, hvis teamcoaching kombineres med personprofiler, samarbejdsprofiler, teamprofiler, ledelsesprofil – hvis du/I vurderer, at det giver mening som en styrkelse af processen.

Priseksempler Teamcoaching

1 coach 1 dag (6 timer): 7500kr. ex. moms

2 coaches 1 dag (6 timer): 15.000kr. ex moms

Vi skræddersyer gerne forløb med andre tidsrum (og dermed priser), således de matcher netop jeres behov.

Personprofilering, Ledelsesprofilering og Teamprofilering – som udviklingssamtale og/eller i forbindelse med rekruttering

Møller Christensen Coaching tilbyder i samarbejde med People Tools Personprofilering, Ledelsesprofilering og Teamrolleprofilering, idet vi ser disse fremragende værktøjer som tæt sammenhængende med vores øvrige aktiviteter:

 • Life Coaching og personlig udvikling
 • Business Coaching: Individuel Ledelsessparring &
 • Teamcoaching

Profilerne anvender vi i forbindelse med udviklingssamtaler – dvs. både:

 • Individuelt
 • I teams/grupper og/eller
 • Som et stærkt værktøj i forbindelse med rekruttering

Se venligst vedhæftede faktablade for uddybende information:

Kontakt Troels Møller Christensen

E-mail: kontakt@moellerchristensencoaching.com

Tlf.: +45 30 11 39 66

 

Life Coaching

“Coaching kan gøre en verden til forskel i dit personlige liv, for din karriere, for dit parforhold og i dine relationer. Coaching er en vej til at skabe nye muligheder og en metode, der kan hjælpe mennesker i mål med deres drømme” (citat Sofia Manning)

Som navnet mere end antyder, handler Life Coaching om dit liv – hvad ønsker du at udvikle og opnå i dit liv? Det kan være små, halvstore eller kæmpe store mål du har – og som du ønsker coaching på. Måske er der noget, du drømmer om eller er nysgerrig på; noget du har villet gøre, handle på, forholde dig til, få frem i lyset, få taget stilling til. Men af en eller anden grund har du ikke gjort det. Det kan du blive klogere på og få hjælp til at handle på – eller måske hjælp til accept af, at du ikke skal handle på det. Husk at udvikling kan både være at “skrue” op for noget og at “skrue ned” for noget.

Priser Life Coaching:

60 min. 1000kr. ex. moms

90 min. 1450kr. ex moms

120 min. 1900kr. ex. moms

Teambuilding – unikt samarbejde, unikke muligheder og resultater

I et stærkt samarbejde med outdoor-udbyder, tilbyder Møller Christensen Coaching Teambuilding, som kan kombineres med Coaching/Sparring – individuelt og i teams og / eller Personprofiler. Her tilbyder vi skræddersyede forløb for jer, der virkelig ønsker at “rykke” på jer selv, jeres ledere og medarbejdere – og dermed jeres virksomhed / arbejdsplads. Vi tilbyder det bedste fra dels den fysiske/praktisk/adventure-prægede teambuilding i naturen og fra dels Individuel Coaching, Teamcoaching og Personprofilering / Teamprofilering / Ledelsesprofilering.

Det, vi lykkes særligt godt med i disse skræddersyede forløb er fx følgende:

Styrket samarbejdsevne – fx Relationel Koordinering, Fælles Mål, Fælles Opgaveløsning

Større effektivitet – Øget trivsel og jobtilfredshed

Afklarethed – Fokus – Prioritering

Frigørelse af ophobet (negativ) energi – Mental Sundhed

Her bor Møller Christensen Coaching:

Bautastenen 38 B, 9230 Svenstrup.

Fysisk coaching foregår i Aalborg C, eller hos dig/jer (virksomhed/arbejdsplads).

Tlf. 30 11 39 66

Jeg glæder mig til at møde dig!

Troels Møller Christensen
Stifter og Ejer, Coach med International Certificering (IFC)
Uddannet Coach (IFC), Sofia Manning, 2021
Privat Masterclass, Anders Hansen, 2020
Certificeret People Tools Personprofil, 2016-17
Enkeltfag i Ledelse med forskningsinformeret viden, datainformeret viden og erfaringsinformeret viden, 2016-17
Master i Læreprocesser, Forandringsledelse & Psykisk Arbejdsmiljø, 2012
Sanger, sangskriver, cajonist, siden 1999