Referencer          

August 2022-Februar 2023: HR-leverandør (Personprofiler, Coaching og Procesledelse), MAN Energy Solutions, UK, Topledelse.

2020-fortsat: Mariagerfjord Kommune – Ledelsescoaching/sparring.

2021-2022: Aalborg Kommune, Ledelsescoaching af/sparring med ledere. Inkl. Personprofilering (PeopleTools). Coaching af 5 medarbejderteams.

 

Udtalelser fra klienter:

2021 – Individuel ledelsescoaching:

“…I mit daglige professionelle virke som Direktør i en større virksomhed har mit samarbejde med Troels, i høj grad skubbet til min ledelsesstil, både på et handlings- og et refleksivt plan. Jeg har arbejdet sammen med Troels i en periode på 6 måneder, hvor han har været min coach og vejleder. Troels er særdeles engageret og imødekommende. Han skaber en stemning, hvor jeg føler mig tryg og godt tilpas, samtidig med jeg bliver “skubbet” ud i nye refleksionsprocesser og handlinger adskillige gange undervejs. Troels er som coach/vejleder ekstremt god til at lytte, forstå og analysere de overvejelser, jeg kommer med…og samtidig anerkende dem…og i høj grad udfordre dem. Den måde, jeg blev mødt på her og i hele forløbet, har gjort at jeg gør en række ting anderledes i dag og skaber ganske andre resultater end før forløbet. Jeg giver Troels mine bedste anbefalinger, og føler mig overbevist om, at andre også vil blive inspireret af et coaching forløb sammen med Troels!…”

(Claus Nørgaard Poulsen, selvstændig coach og konsulent – samt tidligere assisterende dansk landstræner i badminton og Teknisk Direktør i det hollandske Badmintonforbund)

“…Troels er virkelig god. Han skaber tillid og tryghed, er nærværende og anerkendende – hvilket gør, at jeg føler mig rolig og godt tilpas i samtalen. Troels er rigtig god til at spørge ind til det, jeg havde på hjerte på en måde som gjorde, at jeg havde lyst til at åbne op og gå på opdagelse i mine muligheder og forhindringer. Troels er desuden god til at genfortælle det vigtigste, vi har talt om undervejs i samtalen og jeg oplever, at han udfordrer mig lige tilpas – ikke for meget, ikke for lidt – og så er han god til at sætte tingene i perspektiv. Jeg har rykket mig helt vildt! – og nu tænker jeg: Yes, jeg SKAL lykkes! – og: Fuck, jeg kan godt!…” (Nanna, 2021)

“…Det var virkelig godt! Det gav virkelig mening! Troels skaber som coach en tryg atmosfære og er oprigtigt nysgerrig på mig som menneske; på det jeg gerne vil opnå og det, jeg oplever står i vejen. Det virker nemt og meget naturligt for Troels at coache og han er rigtig god til at “fange” det, der er vigtigt for mig – og samtidig udfordrer han mig på en virkelig god måde…” (Morten, 2021)

“…Troels er som coach god til at holde struktur på samtalen – hvilket er en kæmpe hjælp for den han coacher i forhold til at bevare overblikket, når du samtidig har MANGE tanker/refleksioner i løbet af samtalen. Og så er han god til at holde fokus. Han er lyttende, spørgende, nysgerrig – og han får virkelig åbnet min refleksion op, så jeg fik nye indsigter og perspektiver på tingene. Troels er skarp og præcis i sine spørgsmål – og så er han bare stærkt motiverende at tale med. Jeg har ændret en række små ting i hverdagen – måder jeg tænker på og måder jeg handler på…” (Christian, 2021)

“…Jeg fik meget ud af at blive coaches af Troels. Troels er som coach meget skarp på konteksten og god til at skabe og fastholde en rød tråd i samtalen. Han er god til at inddrage det, jeg siger på en – på én og samme tid – støttende og udfordrende måde, ligesom han er god til at hjælpe mig til at zoome ind på, hvad der er vigtigt for mig, så jeg går derfra opløftet og meget mere klar i hovedet…”(Kristian, 2020)