Life Coaching

Som navnet mere end antyder, handler Life Coaching om dit liv – hvad ønsker du at afklare, udvikle, opnå i dit liv?

Det kan være små, halvstore eller kæmpe store mål du har – og som du ønsker coaching på.

Måske er der noget, du drømmer om eller er nysgerrig på? Noget du har villet gøre, handle på, forholde dig til, få frem i lyset, få taget stilling til. Men af en eller anden grund har du ikke gjort det. Det kan du blive klogere på og få hjælp til at handle på – eller måske hjælp til accept af, at du ikke skal handle på det.

Husk! Udvikling kan både være at “geare op” – og at “geare ned” for noget!

Coaching kan gøre en verden til forskel i dit personlige liv, for din karriere, for dit parforhold og i dine relationer. Coaching er en vej til at skabe nye muligheder og en metode, der kan hjælpe mennesker i mål med deres drømme” (citat Sofia Manning)

Priser Life Coaching:

60 min. 1000kr. ex. moms

90 min. 1450kr. ex moms

120 min. 1900kr. ex. moms