Teamcoaching                  

I teamcoaching stiller vi skarpt på teamet (eller gruppen) og teamets mål. Hvad er det I virkelig gerne vil opnå/udvikle/afklare/blive klogere på i/med jeres teams?

Teamet (eller gruppen) kan være et ledelsesteam, et medarbejderteam, et professionelt sports-/idrætsteam, et foreningsteam eller noget helt femte.

Fundamentet for vores teamcoaching er følgende 6 trin, som vi guider jer trygt og sikkert igennem – i første omgang på én dag (6 timer):

1. Mål: Teamets FÆLLES mål og ambitioner – som inspirerer / motiverer! Vi gør målet helt konkret, sikrer at det er inden for egenkontrol (dvs. noget vi rent faktisk har indflydelse på / gøre “noget” ved), at målet er positivt (dvs. noget vi GERNE vil have til at ske), sætter deadline med mere.

2. Forhindringer: Teamets forhindringer – hvad står i vejen for at teamet kan komme i mål med det ønskede? Vi brainstormer, uddyber og prioriterer forhindringerne

3. Motivation: Temaets motivation. Herunder bl.a.: Hvad vil det koste at holde fast i forhindringerne og ikke nå i mål? Hvad vil det give at overvinde forhindringerne og nå i mål?

4. Mønsterbrud: Processen mod mønsterbrud er påbegyndt i trinene 1-3. Formål: At teamet bliver bevidste om valg, muligheder, ressourcer – en ny sandhed/virkelighed for teamet.

5. Nye alternativer: Plan for hvordan teamet kan omsætte og forankre nye alternativer – herunder bl.a. plan for: Hvilke nye alternativer vil vi handle på? Fysisk handling, mentalt fokus, momentum.

6. Afslutning, commitment og udbytte af dagens teamcoaching. Vi tilstræber, at teamet går derfra i en “god tilstand”, føler sig motiveret og klar til handling. Teamcoaching kan fint stå alene, men der kan være megen vigtig og interessant viden at hente, hvis teamcoaching kombineres med personprofiler, samarbejdsprofiler, teamprofiler, ledelsesprofil – hvis du/I vurderer, at det giver mening som en styrkelse af processen.

Priseksempler Teamcoaching

1 coach 1 dag (6 timer): 7500kr. ex. moms

2 coaches 1 dag (6 timer): 15.000kr. ex moms

Vi skræddersyer gerne forløb med andre tidsrum (og dermed priser), således de matcher netop jeres behov.