Hvad kan du forvente af mig som din coach?

Du kan forvente følgende:

 • En tryg, imødekommende atmosfære – hvor du både vil blive støttet og udfordret
 • Situationsfornemmelse, empati, nærvær og professionalisme
 • Ligeværdige samtaler baseret på spørgsmål og feed-back – og som sigter mod at fokusere tanker, handling, følelser og adfærd på en målrettet og progressiv måde
 • At du har tid og ro til at tænke tanker “færdige” – og reflektere sammen med en “udenforstående” – noget, som kan være ganske udfordrende at skabe i en tid med mange muligheder for sanseindtryk
 • At jeg har fokus på, at støtte, motivere og udfordre dig i det, du ønsker at opnå
 • At jeg har fokus på primært din nutid og fremtid (i mindre grad fortid; kun i det omfang, det giver mening at inddrage elementer/mønstre fra den)
 • At jeg ikke er en “faglig rådgiver” – men altovervejende en, der stiller spørgsmål til det DU ønsker at udvikle/opnå – således du kan handle (eller acceptere ikke at handle) på det du ønsker
 • Fuld fortrolighed (også i forhold til dine data/GDPR)

 

Hvad forventer jeg af dig?

 • At du er “ude på” noget godt for dig selv – du har noget, du ønsker at udvikle, opnå og/eller afklare
 • Du er nysgerrig på dig selv – og dine udviklingsmuligheder
 • Du er parat til at gøre en indsats for at lykkes – også når den kræver vedholdenhed og fokus – og måske lidt hjemmearbejde mellem sessionerne