“…Coaching kan gøre en verden til forskel i dit personlige liv, for din karriere, for dit parforhold og i dine relationer. Coaching er en vej til at skabe nye muligheder og en metode, der kan hjælpe mennesker i mål med deres drømme…” (citat Sofia Manning)

Støtte til personlig udvikling

Der findes en lang række grunde til at opsøge en coach (se konkrete eksempler i særskilt afsnit her på siden), hvadenten der er tale om

  • “Life Coaching” (se særskilt afsnit her på siden) eller
  • “Business Coaching/Individuel Ledelsescoaching” (se særskilt afsnit her på siden)

De to former for coaching har til fælles, at de har fokus på mennesker og menneskers udvikling – individuelt eller i samspil med andre.

Her kan coaching være en endog meget vigtig og meget givtig vej til den udvikling, du ønsker at opnå. Det kan være mindre eller større mål, hvor coaching kan hjælpe til at fokusere dine tanker, følelser og adfærd i retning af det som du ønsker at udvikle / opnå. Det er vigtigt for mig som coach, at du bliver støttet i at holde fokus på det, du gerne vil opnå – snarere end det, du ikke ønsker. Således har jeg indirekte antydet, at vi – næsten uanset, hvad du ønsker at udvikle/opnå – vil komme tæt på dine adfærds-/handlemønstre, din “programmering”; dvs. den måde, hvorpå du ser dig selv og dine muligheder i verden – og den måde, hvorpå du ser andre mennesker og deres muligheder i verden.

Coaching som motivation til øget præstation

Coaching kan støtte og motivere til øget præstation. Måske ønsker du at udvikle dig som sportsudøver, leder (ledelsesteam), medarbejder (medarbejderteam), som vejleder, underviser, mentor, feed-backer eller lignende – her er coaching ofte en afgørende faktor i forhold til, hvor langt du når.

 

Potentialer / muligheder og faldgruber / forhindringer

Jeg har i min coaching fokus på dine potentialer og muligheder – men vi kigger (sammen) også nærmere på de mange (og nogle gange udspekulerede og kreative) måder, hvorpå vi kan stå i vejen for os selv uden, at vi har opdaget det – således de kan komme frem i lyset og enten overvindes eller blive accepteret som en forhindring.

 

Handling eller accept

Et vigtigt formål med – eller udbytte af – coaching er, at du støttes til en afklaring af, hvorvidt og hvordan du kan handle (anderledes) i retning af det, du ønsker at opnå/udvikle – eller til en accept af, at du ikke skal handle på det (lige nu). Erfaringen er, at det ofte vil være en forløsning/lettelse at opnå den afklaring – og ikke blive stående mellem to “stole”.