Teamcoaching

Det overordnede formål med teamcoaching er, at styrke teamets evne til og muligheder for at nå sine mål – gerne med en høj grad af afklarethed hos teammedlemmerne og med forløsning af den enkeltes potentiale.

Formålet med teamcoaching hos dig / jer definerer du/I i høj grad – måske har I brug for teamcoaching i forhold til at:

  • Udfordre (styrke, udvikle) mindset / kultur i teamet – med henblik på at
  • Øge motivation – med henblik på at
  • Øge effektivitet / produktivitet
  • Teamet skal i højere grad end nu være selvstyrende
  • Forbedre kommunikation
  • Forebygge/håndtere/overkomme forhindringer og evt. konflikter
  • Sætte mål/delmål og afklare roller i forhold til disse
  • Øge motivation

Tidsramme:

Tidsrammen aftaler vi i fællesskab – da den i høj grad er kontekstbestemt. Generelt anbefaler vi, at der afsættes 3 timers seancer som minimum – og gerne halve eller hele dage, over en længere periode, hvor der også er tid til at arbejde med / implementere og forankre det, vi har arbejdet med.